PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

Termin badań dostosowujemy do potrzeb naszych klientów

    Witam, nazywam się Natasza Bobowska.Jestem psychologiem transportu z 18 letnim stażem pracy i posiadam wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii.    

    Ukończyłam wyższe studia o kierunku psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2004 roku pracuję jako psycholog transportu wykonując badania psychologiczne oraz prowadząc wykłady z zakresu psychologii transportu. Przez 6 lat byłam kierownikiem Pracowni Psychologicznej WORD Zielona Góra. Od stycznia 2014 roku prowadzę Pracownię Psychologiczną Reflex wpisaną pod nr F31/2013 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną Marszałka Województwa Lubuskiego, w ramach własnej działalności.     

     Badam kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, instruktorów, egzaminatorów, osoby uczestniczące w wypadkach drogowych oraz osoby po zatrzymaniu prawa jazdy. Prowadzę też badania z zakresu medycyny pracy, tj.osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej, m.in. pracujących na wysokości, operatorów maszyn, kierowców samochodów służbowych. Od 2008 roku posiadam również uprawnienia do przeprowadzania badań osób pracujących z bronią.

     W związku z tym, że psychologia to nie tylko moja praca, ale i pasja regularnie uczestniczę w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychologii oraz studiuję fachową literaturę. Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  • Uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu nr 020/04F w ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka Województwa Lubuskiego.
  • Uprawnienia do badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń nr 15/08

 Serdecznie zapraszam, 

 Natasza Bobowska