PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

Termin badań dostosowujemy do potrzeb naszych klientów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 roku (Dz.U. Nr 79, poz. 898 z późn. zm.) wykonujemy badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń w celach:

  • łowieckich,
  • sportowych,
  • kolekcjonerskich,
  • pamiątkowych,
  • szkoleniowych.

Badania są ważne przez 5 lat (ustawa z dnia 21 maja 1999 o broni i amunicji).