PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

Termin badań dostosowujemy do potrzeb naszych klientów

Przeprowadzamy badania psychologiczne Sędziów, Kuratorów i Prokuratorów.

Podstawą prawną  badań jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego. (Dz.U.02.26.263).

Szczególnie uwzględnia się zdolność do podejmowania decyzji, zdolność do samodzielnego oceniania sytuacji oraz odporność na trudne stresowe sytuacje.