PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

Termin badań dostosowujemy do potrzeb naszych klientów

Psychologiczne badania pracowników ochrony obejmuje ocenę:

  •  poziomu i sprawności intelektualnej,
  •  diagnozę osobowości ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych (stresogennych),
  •  analizę poziomu dojrzałości społecznej,
  •  diagnozę poziomu dojrzałości emocjonalnej.

Podstawa prawne:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz 1221, z późn. zm).