PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

Termin badań dostosowujemy do potrzeb naszych klientów

Informujemy, że w związku z wejściem w życie 20 lipca 2014 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia   z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz  osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, została wprowadzona stała opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu w wysokości - 150 zł (t.j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 165, paragraf 13)

 wersja cennika: 01-02-2023 r.

Lp.

Nazwa badania

Opłata pełna

1

Kierowców i kandydatów na kierowców zawodowych

150 zł

2

Kierowców pojazdów uprzywilejowanych

150 zł

3

Instruktorów lub egzaminatorów oraz kandydatów na te stanowiska

150 zł

4

Kierujących pojazdami silnikowymi skierowanych przez policję (jazda w stanie nietrzeźwości, przekroczenie liczby 24 punktów, spowodowanie wypadku drogowego)

150 zł

5 Kierowców samochodów służbowych kat. B 150 zł

6

Osoby wykonujące prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (wózki jezdniowe, dźwigi, ciężkie maszyny budowlane, na wysokości, przy napowietrznych liniach energetycznych itp.)

150 zł

7

Osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

250 zł

8

Kurator sądowy, sędzia

250 zł

9

Badania uzupełniające (widzenie przestrzenne, widzenie w mroku, wrażliwość na olśnienie)

 50 zł

10

Odpis orzeczenia

30 zł

11 Pracowników ochrony fizycznej 200 zł