PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

Termin badań dostosowujemy do potrzeb naszych klientów

Badania kierowców zawodowych, instruktorów, egzaminatorów, kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, po alkoholu, wypadku lub przekroczeniu punktów karnych:

 • Ustawa z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz 151 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz 874 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz 908 z późniejszymi zmianami) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających sie  o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U. z  2014 r.  poz.937)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających sie o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1264)  
   

Badania psychologiczne są przeprowadzane :

 • do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat,
 • po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy.

Podstawa prawna :

Art. 13 i 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ze zmianą w art. 126 ustawy o kierujących pojazdami.

 

Badania psychologiczne, jak również lekarskie instruktorów i egzaminatorów przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu na instruktora, instruktora technniki jazdy lub egzaminatora, a następnie okresowo dla osób w wieku :

 • do 60 lat - co 5 lat
 • powyzej 60 lat - co 30 miesięcy

Podstawa prawna :

Art. 34, 60 i 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

 

Ważność zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym wynosi 5 lat nie dłużej nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Podstawa prawna :

Art. 109 ustawy z dnia 11 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Osobę, która była uprawniona do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w dniu wejścia w życie ustawy uznaje się za spełniającą wymagania w art. 106 ust. 1 pkt. 3 - do końca okresu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 122 ust. 2 i art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.

Podstawa prawna :

Art. 131 ustawy z dnia 11 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.